REGULAMENT GIVEAWAY

ANDREEA MAXER x PROGRESSIVE ROMÂNIA

1. Organizator

Acest concurs este realizat de către PROGRESSIVE SPORTS SRL, cu sediul social în Călărași, strada 13 Decembrie, nr. 14, județul Călărași, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. c.f. 42569487, r.c. J51/253/2020.


2. Perioada de desfășurare

Concursul se desfășoară în perioada 01 Octombrie 2021 – 12 Octombrie 2021 (ora 23:59), datele de începere sau finalizare putând fi modificate în situația unor eventuale împrejurări excepționale, independente de voința Organizatorului.

Extragerea va avea loc în maxim 48 de ore (2 zile) de la încetarea concursului, data de extragere putând fi modificată în situația unor eventuale împrejurări excepționale sau erori tehnice, independente de voința Organizatorului.

Orice modificare a regulamentului va fi disponibilă pe website-ul www.beprogressive.ro.


3. Locul de desfășurare al concursului

Concursul se organizează și desfășoară pe teritoriul României, prin intermediul paginii de Instagram @deeamaxeroficial (63.5k followers) - pagina oficială de Instagram a Andreei Maxer.


4. Dreptul de participare la concurs

În cadrul concursului poate participa orice persoana fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României, care are vârsta minimă de 18 ani.

Angajații firmei PROGRESSIVE SPORTS SRL nu vor putea participa la campanie.


5. Premiul

Premiul concursului este oferit de către PROGRESSIVE SPORTS SRL și constă într-o bandă de alergat PROGRESSIVE cu dimensiunile 120 x 60 x 124 cm, în valoare totală de 1,599 lei (RUN2000). Va fi extras un singur câștigător, acesta urmând să primească banda de alergat PROGRESSIVE RUN2000.

Câștigătorul va fi extras prin intermediul website-ului www.commentpicker.com, cu posibilitatea de modificare a site-ului în cazul în care apar erori tehnice neprevăzute. 

Acesta va fi anunțat în maxim 48 de ore la încheierea concursului, pe pagina oficială de Instagram a Andreei Maxer - @deeamaxeroficial, urmând să fie contactat printr-un mesaj privat de către pagina oficială de Instagram PROGRESSIVE România @beprogressive.ro (999 followers la 01 Octombrie 2021).


6. Condițiile de participare

Pentru a intra în cursa pentru câștigarea premiului menționat mai sus, participanții trebuie să se asigure că au urmat toți pașii de mai jos:

– FOLLOW paginii oficiale de Instagram Progressive Romania @beprogressive.ro și paginii de Instagram Deea Maxer @deeamaxeroficial,

– COMENTARIU la postarea oficială a concursului în care să dea TAG unor 3 prieteni și

– LIKE + SAVE la câteva postări de pe pagina oficială de Instagram Progressive Romania;


Mențiuni:

6.1 Dacă la desemnarea câștigătorului, acesta nu a urmat toți pașii de înscriere la concurs, PROGRESSIVE SPORTS SRL își rezervă dreptul de a extrage un alt câștigător.

6.2 Premiile se livrează doar pe teritoriul României, iar mai multe comentarii lăsate de către un participant reprezintă mai multe șanse de câștig.

6.3 Acest concurs nu este asociat în niciun fel cu Instagram.


7. Regulamentul Concursului

7.1. Deciziile de acordare a premiului aparțin în totalitate firmei PROGRESSIVE SPORTS SRL. La acest concurs nu au voie să participe angajații PROGRESSIVE SPORTS SRL și toți cei implicați în organizarea acestuia.

7.2. Participarea la această promovare implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

7.3. Vor fi eligibili pentru extragere doar participanții care îndeplinesc toate condițiile de înscriere la concurs. Dacă din cauza setărilor de Confidențialitate/Privacy ale participantului sau din orice alte motive, comentariul nu este vizibil pentru Organizator sau pentru alți participanți, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu include în concurs participantul aflat în această situație.

7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula participarea concurenților care editează comentariile postate, care folosesc un limbaj licențios sau ale căror comentarii nu sunt vizibile pentru Organizator, indiferent de cauză.

7.5. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizator, rezultă ca în procesul de participare nu a fost respectat regulamentul prezentat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca rezultat al unor astfel de activități. Participarea la această campanie promoțională implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.


Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

Scopul

Scopul acestei proceduri este acela de a garanta securitatea informațiilor cu caracter personal operate de către firma PROGRESSIVE SPORTS SRL prin intermediul Departamentului de Marketing. Totodată, procedura protejează dreptul la viața intimă, familială și privată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate de Operator.


Securitatea și confidențialitatea datelor

Datele prelucrate de către operator sunt stocate într-o bază de date computerizată proprie, la care au acces doar angajații operatorului. Operatorul își ia angajamentul să nu înstrăineze niciunei terțe părți aceste informații și să nu le folosească în alte scopuri decât cele stipulate mai sus. Securitatea datelor este asigurată prin intermediul parolelor sistemului nostru informatic și lipsa accesului la baza de date a persoanelor din afara organizației. Mai multe informații despre Politica de confidențialitate și protecție a datelor PROGRESSIVE SPORTS SRL se regăsesc aici: https://beprogressive.ro/pages/prelucrarea-datelor-personale-si-cookies-1.